Anträd

Jag använder Disgen 2016 för att registrera mina släktingar.

Mina anor med namn- och ortsregister

Här nedan har jag delat upp mina anor och presenterar dem i grafiskt utseende.
Programmet jag använt mig av är Legacy Charting 8. För att kunna läsa texten i PDF-filerna behöver du zooma in med tangenten Ctrl nedtryckt samtidigt med tangenten + trycks ner tills läsbarheten passar dig. Jag har valt PDFs utskriftsformat PostScript-sida med anpassad storlek för att få in all text och grafik på en sida.

Anor för min farfar Carl Thurnquist – Carl 20160509
Anor för min farmor Gunhild Jonsson, gift Thurnquist – Gunhild 20160509
Anor för min morfar Olof Lindeblad – Olof 20160509
Anor för min mormor Anna Boije, gift Lindeblad – Anna-20160509.pdf