FTDNA – Gemensamma förfäder

 DNA för min farfar Carl Thurnquists släktgren

Gemensam far Helge Larsson, -1726 och
mor Anna Olsdotter, 1669-1747
Min ff mm mf f                                    Bror
Sven Helgesson, 1694-                       Lars Helgesson, 1707?-

Gemensam far Nils Amundsson, 1713-1787 och
mor Elin Månsdotter, 1723-1795
Min ff mm ff                                        Syster
Hans Nilsson, 1763-1827                  Helena Nilsdotter, 1758-1837

Gemensam far Lars Bengtsson, 1715-1770 och
mor Anna Christensdotter, 1715-1789
Min ff fm mm                                      Bror
Anna Larsdotter, 1755-1812             Bengt Larsson, 1739-1789

Gemensam far Sven Jonsson, 1750-1832 och
mor Börta Svensdotter, 1755-1837
Min ff fm mm                                      Syster
Erik Svensson, 1779-1823                 Kerstin Svensdotter, 1785-1861

Gemensam far Anders Andersson, 1752-1814 och
mor Johanna Svensdotter, 1767-1816
Min ff fm                                             Bror
Malena Andersdotter, 1795-           Anders Andersson, 1794-

Min ff fm                                             Bror
Malena Andersdotter, 1795-           Samuel Andersson, 1806-1869

Gemensam far Olof Andersson, 1760-1817 och
mor Anna Larsdotter, 1755-1829
Min ff mf f                                           Syster
Magnus Olsson, 1804-1875             Regina Olsdotter, 1797-

Gemensam far Hans Nilsson, 1763-1827 och
mor Brita Andersdotter, 1772-1826

Min ff mm f                                        Bror
Johan Hansson, 1805-1866            Ingemor Hansson, 1803-1863

Gemensam far Johan Hansson, 1805-1866 och
mor Anna Eriksdotter, 1809-1879

Min ff mm                                          Syster
Beata Johansdotter, 1836-1919     Britta Johansdotter, 1829-

Gemensam far Andreas Andersson Öst, 1785-1856 och
mor Christina Ingemorsdotter, 1793-1865

Min ff fm                                             Syster
Lotta Andreasdotter, 1832-1914    Catharina Andreasdotter, 1827-1865

Gemensam far Andreas Johansson, 1837-1913 och
mor Lotta Andreasdotter, 1832-1914

Min ff f                                                Bror
Carl Andreasson                               Johannes Andreasson, 1859-1915
Törnquist, 1865-1937

DNA för min morfar Olof Lindeblads släktgren

Gemensam far Lars Larsson Silfverswärd, 1585?-1645 och
mor okänd

Min mf fm mm ff m                              Bror
Ragnilda Larsdotter                             Jonas Larsson Silfverswärd, -1656
Silfverswärd, 1620-1671?

Gemensam far Lorentz Svinhufvud, -1708 och
mor Catharina Christina Fägersköld, 1658-1751

Min mf fm mm ff                                  Bror
Johan Svinhufvud, 1705-1754           Carl Svinhufvud, 1700-

Gemensam mor Elisabeth Maria Ehrencrona, -1751
Min mf fm mf                                        Halvsyster
Samuel Kock, 1739–1818                    Anna Katarina Svinhufvud, -1783

Gemensam far Zacharias Möllberg, 1720-1768 och
mor Lisa Långberg, 1727-

Min mf mf fm                                        Bror
Anna Möllberg, 1754-1834                 Sven Möllberg, 1760-1824

DNA för min mormor Anna Boijes släktgren

Gemensam far Jonas Hjortsberg, 1703-1766 och
mor Anna Maria Hultstedt, 1709-1769 

Min mm fm mm f                                 Syster
Lars Hjortsberg 1735-1806                Anna Maria Hjortsberg, 1737-1809

Gemensam far Eric Nilsson, 1736-1813 och
mor Kerstin Jönsdotter, 1729-1795

Min mm mf fm                                     Bror
Kerstin Ersdotter, 1766-1812            Pehr Ersson, 1772-1844

Gemensam far Petrus Andersson Endahl, 1776-1826 och
mor Lena Nilsdotter, 1784-1867

Min mm mm f                                      Bror
Gustaf Lovisén Wallin, 1817-1898   Alexander Endahl, 1815-1890 

Gemensam far Carl August Carlsson, 1842-1928 och
mor Hedvig Wahlin, 1845-1916

Min mm m                                            Bror
Elsa H M Carlsson, 1875-1963          Emil C O Carlsson Carlén, 1870-1955