Forskning

Pågående forskning

Carl Gustaf Lindeblad
Jag letar med ljus och lykta sedan år 1996 efter min morfars farfar Carl Gustaf (C. G.) Lindeblad. Det jag känner till om honom är att han gifte sig år 1846 i Kinnarumma församling (P), 27 år gammal och han fick straxt efteråt sonen Axel N, min morfars far, samma år i församlingen. C. G. är skriven i Simrishamn (L) som Borgare men där har jag inte hittat honom. Ett ev. vigselintyg från Simrishamn, som kunde haft hans personuppgifter, har blivit bortgallrat på Landsarkivet i Göteborg. C. G anges vara Gravör på Rydboholms Fabrik i Kinnarumma men jag har inte hittat något som styrker detta. Några månader efter att sonen Axel föddes anges C. G. rymt/försvunnen enligt husförhörsböckerna. Det framgår också i hustruns bouppteckning år 1875 att C. G. ej har gått att nå.

En gravstensplåt för hustrun finns förvarad i släkten. På den står det bland annat F. d. Löjtnanten i utrikes krigstjänst, Gravören C. G. Lindeblad & Lundg:n på Rydboholm sammanvigde maka.

Om denna gravstensplåt kom till användning vet jag inte.

Om denna gravstensplåt kom till användning vet jag inte.

Jag tvivlar på att C. G är född Lindeblad. Den ledtråd jag just nu följer är den mest hoppingivna jag stött på genom år, trots en åldersskillnad på fem år äldre. Carl Gustaf Svensson, född 1812 på soldattorpet Lindåsen under Torkilstorp i Möne församling (P). En bror heter Johannes Svensson Lindblad och fadern är soldat Sven Blad.

Jag har följt Carl Gustaf till han år 1837 flyttar till Svea Artelleriregemente i Stockholm och där slutar alla spår än så länge.