Ancestry – Gemensamma förfäder

DNA för min farfar Carl Thurnquists släktgren

Gemensam far Helge Larsson, -1726 och
mor Anna Olsdotter, 1669-1747
Min ff mm mf f                                     Bror
Sven Helgesson, 1694-                        Lars Helgesson, 1707?-

Gemensam far Amund Bengtsson Åberg, 1662-1742 och
mor Karin Larsdotter, 1684-1728
Min ff mm ff f                                       Bror
Nils Amundsson, 1713-1787              Bengt Amundsson, 1713-1742

Gemensam far Nils Amundsson, 1713-1787 och
mor Elin Månsdotter, 1723-1795
Min ff mm ff                                        Bror
Hans Nilsson, 1763-1827                  Måns Nilsson, 1752-1834

Gemensam far Andreas Johansson, 1830-1913 och
mor Lotta Andreasdotter, 1832-1914
Min ff f                                                   Bror
Carl Andreasson                                  Johannes Andreasson, 1859-1915
Törnquist, 1865-1937

DNA för min farmor Gunhild Jonssons släktgren

Gemensam far Zacharias Zachrisson, 1751-1814 och
mor Anna Larsdotter, 1750-1826

Min fm fm mf                                      Bror
Eric Zachrisson, 1788-1877              Anders Zachrisson, 1783-1843

Gemensam far Per Larsson, 1757-1837 och
mor Cajsa Persdotter, 1756-1821
Min fm mm m                                      Syster
Anna Persdotter                                  Karin Persdotter

DNA för min morfar Olof Lindeblads släktgren

Gemensam far Johan Vilhelm Gammal Ehrencrona, 1669-1718 och
mor Anna Valeria Dreffensköld, 1671-

Min mf fm mf m                                   Bror
Elisabeth Maria                                    Nils Georg Gammal Ehrencrona, 1705-1766
Ehrencrona, 1708?-1751

Gemensam far Lorentz Svinhufvud, -1708 och
mor Catharina Christina Fägersköld, 1658-1751

Min mf fm mm ff                                  Bror
Johan Svinhufvud, 1705-1754           Carl Svinhufvud, 1700-

Gemensam mor Elisabeth Maria Ehrencrona, 1708?-1751
Min mf fm mf                                       Halvsyster
Samuel Kock, 1739-1818                    Anna Katarina Svinhufvud, -1783

DNA för min mormor Anna Boijes släktgren

Gemensam mor Catharina Otto, 1686-1767 
Min mm fm mf m                                 Halvbror
Charlotta Tengmark, 1726-1801        Johann von Friesen, 1712-1767

Gemensam far Jonas Åhmansson, 1760-1839 
Min mm fm m                                       Halvsyster
Albertina Åhmansson, 1805-1886    Carolina Charlotta Åhmansson, 1822-1905