DNA

Jag har tagit DNA hos tre olika bolag, Ancestry, FamilyTreeDNA (FTDNA) och MyHeritage.

Resultatet av min uppskattad etnicitet per 8 december 2017
Ancestry visar 74% Skandinavien, 10% Finland och 14% Östeuropa
FTDNA visar 57% Skandinavien, 9% Finland och 34% Östeuropa
MyHeritage visar 74% Skandinavien, 13% Finland och 13% Östeuropa

Resultatet av mina antal DNA-matchningar per 8 december 2017
Ancestry redovisar totalt 7002 matchningar
FTDNA redovisar totalt 1925 matchningar
MyHeritage redovisar totalt 56 matchningar