DNA

Jag har skickat in mitt DNA till tre olika bolag,
Ancestry, FamilyTreeDNA (FTDNA) och MyHeritage.

Resultatet av min uppskattad etnicitet per 1 januari 2019
Ancestry visar 69% Skandinavien, 9% Finland och 22% Europa
FTDNA visar 57% Skandinavien, 9% Finland och 34% Östeuropa
MyHeritage visar 74% Skandinavien, 13% Finland och 13% Östeuropa

Resultatet av min uppskattad etnicitet per 8 december 2017
Ancestry visar 74% Skandinavien, 10% Finland och 14% Östeuropa
FTDNA visar 57% Skandinavien, 9% Finland och 34% Östeuropa
MyHeritage visar 74% Skandinavien, 13% Finland och 13% Östeuropa

Mitt test för mtDNA visar att jag tillhör Haplogrupp H3

Min etniska karta 2019 i Ancestry

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från testade personer som jag kan identifiera gemensamma förfäder med, anger jag släktskapet med på respektive DNA-sida.

Resultatet av mina antal DNA-matchningar per 1 juli 2019
Ancestry redovisar totalt 16189 matchningar
FTDNA redovisar totalt 3527 matchningar
MyHeritage redovisar totalt 6591 matchningar

Resultatet av mina antal DNA-matchningar per 1 april 2019
Ancestry redovisar totalt 15245 matchningar
FTDNA redovisar totalt 3200 matchningar
MyHeritage redovisar totalt 5786 matchningar

Resultatet av mina antal DNA-matchningar per 1 januari 2019
Ancestry redovisar totalt 12958 matchningar
FTDNA redovisar totalt 2940 matchningar
MyHeritage redovisar totalt 4301 matchningar

Resultatet av mina antal DNA-matchningar per 1 oktober 2018
Ancestry redovisar totalt 12067 matchningar
FTDNA redovisar totalt 2740 matchningar
MyHeritage redovisar totalt 2962 matchningar

Resultatet av mina antal DNA-matchningar per 1 augusti 2018
Ancestry redovisar totalt 11469 matchningar
FTDNA redovisar totalt 2637 matchningar
MyHeritage redovisar totalt 2543 matchningar

Resultatet av mina antal DNA-matchningar per 1 april 2018
Ancestry redovisar totalt 8595 matchningar
FTDNA redovisar totalt 2298 matchningar
MyHeritage redovisar totalt 1807 matchningar

Resultatet av mina antal DNA-matchningar per 8 december 2017
Ancestry redovisar totalt 7002 matchningar
FTDNA redovisar totalt 1925 matchningar
MyHeritage redovisar totalt 56 matchningar